KVKK


VERİ POLİTİKASI
ADALET TEŞKİLATI GÜÇLENDİRME VAKFI EĞİTİM VE SOSYAL TESİSİ AYDINLATMA METNİ
Veri Sorumlusu: ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI ANTALYA EĞİTİM VE SOSYAL
TESİSLERİ

Kundu Mahallesi Yaşar Sobutay Blv. No:422 / I Aksu /ANTALYA
ADALET TEŞKİLATI GÜÇLENDİRME VAKFI EĞİTİM VE SOSYAL TESİSİ (ATGV ANTALYA)
olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında otelcilik
ve turizm faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili
olarak ziyaretçilerimizi, misafirlerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı ve iş bağlantılarımızı
aydınlatmak amacıyla bu aydınlatma metnini hazırladık.
Hangi Verilerinizi Topluyoruz? Verileri Toplama Amacımız Nedir?
Otelcilik, turizm ve konaklama hizmetlerimiz ve istihdam amaçlarımız kapsamında aşağıda yer alan
verilerinizi toplamaktayız:
1 - Kimlik Verileri
2 - İletişim Verileri
3 - Aile Bireylerine Ait Veriler
4 - Mali Veriler
5 - Özlük Veriler
6 - Diğer Veriler
Kimlik Verileri
Açıklama : Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.
Kimden Toplanır : Kimlik verilerini; misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, üyelerimizden,
çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerik : İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, araç plaka bilgisi, fotoğraf, kimlik
fotokopisi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı : Gerek misafirlerimiz gerekse ziyaretçilerimizin kimlik verilerini tabi
olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla toplamaktayız.
Çalışanlarımızın kimlik verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle
yükümlüyüz.
Çalışan adaylarımızın kimlik verilerini iş başvurularını değerlendirmek için; tedarikçi, alt yüklenici ve
benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile
varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni : Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili
mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik verilerini toplamaktayız.
Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince örneğin; güvenliği
sağlamak ve konuklarımıza daha huzurlu bir konaklama ortamı sağlamak gibi amaçlarla ziyaretçilerin
(tesislerimize günü birlik giriş çıkış yapan tüm kişilerin) kimlik verilerini toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi : Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik
ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

İletişim Verileri
Açıklama : Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.
Kimden Toplanır : İletişim verilerini; misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, üyelerimizden,
çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız
İçerik : Ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, oda numarası, posta adresi,
elektronik posta adresi ve IP adresi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı : Gerek misafirlerimiz gerekse ziyaretçilerimizin iletişim verilerini tabi
olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın güvenliğini sağlamak; ziyaretçilerimizi ve
misafirlerimizi reklam, kampanya ve promosyonlarımızdan haberdar etmek; sadakat kart programları,
istihdam ilişkisi ve otelcilik faaliyetlerimizi ifa etmek gibi amaçlarla toplamaktayız.
Çalışanlarımızın iletişim verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle
yükümlüyüz.
Çalışan adaylarımızın iletişim verilerini iş başvurularının sonucunu tebliğ etmek için; tedarikçi, alt
yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve
yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni : Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili
mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de iletişim verilerini toplamaktayız.
Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin; müşteri
memnuniyet anketlerinin yapılmasını veya güvenliği sağlamak gibi amaçlarla söz konusu verileri
toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi : Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik
ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Aile Bireylerine Ait Veriler
Açıklama : Kişinin aile bireylerine ait kişisel verilerdir.
Kimden Toplanır : Aile bireylerine ait verileri; misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan ve
çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.
İçerik : Aile bireylerinin ismi, soy ismi, T.C. kimlik numarası, fotoğrafı, medeni durum bilgisi, ev ve iş
adresi, cep telefonu numarası, faks numarası, ev telefonu numarası, posta ve elektronik posta adresi
gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı : Misafirlerimizin aile bireylerine ait verilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği
ve tüm konuklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla toplamaktayız.
Çalışanlarımız ve çalışan adaylarımızın aile bireylerine ait verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik
mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni : Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili
mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de aile bireylerine ait verileri toplamaktayız.
Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin; acil
durumlarda iletişime geçmek veya çalışan yakınlarına burs vererek eğitimlerini desteklemek gibi
amaçlarla bu verileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi : Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik
ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.


Mali Veriler
Açıklama : Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.
Kimden Toplanır : Mali verileri; misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan ve iş birliği
yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerik : Ücret, imza sirküleri, maaş, banka hesap, kredi kartı, fatura bilgileri ve vergi numarası gibi
verilerdir.
Verinin toplanma amacı : Gerek misafirlerimizden gerekse üyelerimizden mali verilerini tabi
olduğumuz mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın kusursuz bir hizmet almalarını sağlamak amacıyla
toplamaktayız.
Çalışanlarımızın mali verilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle
yükümlüyüz.
Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik
ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni : Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili
mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de mali verilerini toplamaktayız.
Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince örneğin; sıklıkla
otellerimizde konaklayan misafirlerimize ödeme kolaylığı sağlamak ve iş birliği yaptığımız banka veya
diğer finansal kurumların sağladığı kampanyalara veya promosyonlara çalışanlarımızı dahil etmek gibi
amaçlarla mali verileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi : Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik
ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Özlük Verileri
Açıklama : İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.
Kimden Toplanır : Özlük verilerini; çalışanlarımızdan ve çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.
İçerik : Kimlik verileri, iletişim verileri, mali veriler, cinsiyet, boy ve kilo, sosyal sigorta numarası, kan
grubu, aile durumunu gösteren belge, ikametgâh, IP kayıtları, banka hesap bilgileri, ikametgâh
belgesi, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş,
askerlik durum bilgisi, engellilik bilgisi, engelli vergi muafiyeti kapsamında alınan bilgiler, sigorta
bilgileri, konut ve kira bilgisi, yabancı dil bilgisi, öğrenim durumu, meslek bilgisi ve önceki adresi ve
imza gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı : Kanundan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına söz konusu
verileri toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni : Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili
mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki iş sözleşmesi ilişkisi nedeniyle de özlük verilerini toplamaktayız.
Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin; şirket
oryantasyon programlarına katılım, sigorta, acil durumlarda aile bireyleri ile iletişime geçme ve çalışan
adaylarını uygun pozisyonlara yerleştirme gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi : Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik
ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Diğer Verileri
Açıklama : Ticari faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir.
Kimden Toplanır : Bu verileri; misafirlerimizden, üyelerimizden, çalışanlarımızdan, ziyaretçilerimizden
ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.
İçerik : Kimlik verileri, iletişim verileri, mali veriler ile CCTV (kapalı devre kamera kayıt görüntüleri)
kayıtları, ses kayıtları, yüz tanıma sistemleri kayıtları, iş bağlantılarımıza ait kimlik, iletişim verileri ve
mali veriler, düzenlenen etkinlik ve organizasyon kapsamında toplanan veriler, konaklamaya dair
veriler, şikâyet ve firma iletişim süreçlerinde toplanan verilerdir.
Verinin toplanma amacı : Gerek misafirlerimiz gerekse üyelerimizden mali verilerini tabi olduğumuz
mevzuat gereği ve tüm konuklarımızın kusursuz bir hizmet almalarını sağlamak; güvenliği sağlamak;
turizm ve otelcilik faaliyetlerimizi yürütmek; reklam, pazarlama ve promosyonlarda kullanmak; etkinlik
ve organizasyonları düzenlemek gibi amaçlarla toplamaktayız.
Tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik
ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.
Verinin toplanmasının hukuki nedeni : Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili
mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Ayrıca meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin; sıklıkla
otellerimizde konaklayan misafirlerimize ödeme kolaylığı sağlamak, iş birliği yaptığımız banka veya
diğer finansal kurumların sağladığı kampanyalara veya promosyonlara çalışanlarımızı dâhil etmek,
güvenliği sağlamak ve konuklarımıza daha huzurlu bir konaklama ortamı sağlamak, katılımcı sayısına
ve katılımcıların özel durumuna veya isteklerine göre etkinlikler düzenlemek, sıklıkla otellerimizde
konaklayan misafirlerimize özel fiyat ve konaklama seçenekleri sunmak, kayıp veya kaybolan eşya vb.
durumlarda onlarla iletişime geçmek, misafir ve çalışan memnuniyetini ölçmek ve şikayetleri
cevaplandırmak gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.
Veri toplama yöntemi : Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik
ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarıyor muyuz?
Yetkili Merciler:
Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik verisi, iletişim verisi ve yukarıda sayılan diğer birçok
kişisel veriyi mevzuatta açıkça yetkili kılınmış merciler ile dönemsel olarak veya talepleri üzerine
kendileri ile paylaşırız.
Ayrıca, bir mahkeme kararı veya kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi ile kişisel
verileriniz, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar ile paylaşılır.
ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI TESİSLERİ :
Bunun dışında kişisel verileriniz, aşağıda sayılan ve ileride aramıza katılacak diğer turizm tesisleri ile
sizlere daha ayrıcalıklı hizmet sunabilmek amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.
ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI ANKARA HAKİM EVİ

ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI İSTANBUL HAKİM EVİ
ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI GÖLBAŞI HAKİM EVİ
ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI ATGV SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ
ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI ATGV İHTİYAÇ MADDELERİ VE DEPOCULUK
LTD. ŞTİ.
ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI KEŞİF İCRA ARAÇLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Üçüncü Kişiler:
Kişisel verilerinizin paylaşıldığı diğer bir grup ise iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerdir. Bunların
başında ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tüzel kişiliği
gelir.
Kişisel verileriniz, karşılama, transfer vb. hizmet taleplerinizin karşılanması veya unutulan eşyalarınızın
tarafınıza gönderilmesi, faturalarınızın ulaştırılması gibi amaçlarla bizim adımıza bu hizmetleri yerine
getiren gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili hizmetin yerine getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde
paylaşılmaktadır.
Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?
Kişisel verileriniz yalnızca;
- Açık rızanızın bulunduğu veya
- KVKK'da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu
veya
- KVKK'da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına
rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edildiği ve Kişisel Verileri Koruma
Kurulu (“Kurul”)'nun da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.
Örneğin; hizmeti yurt dışındaki bir acente, online rezervasyon servisi vb. bir servis aracılığıyla almanız
ya da tarafımıza ödemeyi yurt dışındaki bir ödeme kuruluşu aracılığıyla yapmış olmanız halinde size
hizmet sunabilmemiz, yani sözleşmeyi ifa edebilmemiz için kişisel verilerinizi, işleme amaçlarıyla sınırlı
olarak rızanızı almaksızın yurt dışına aktarabiliriz.
Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanır?
Kişisel verilerinize dair saklama süreleri aşağıdaki belirtilen kriterler uyarınca belirlenmektedir:
- Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri, en az
bu süre kadar saklanmak zorundadır. Mahkemelerden veya kanunla yetkili kılınmış idari mercilerden
gelebilecek taleplerin tarafımıza geç ulaşması veya doğrudan tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın
meydana gelmesi ihtimallerine binaen, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay
- 1 yıl gibi bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz
konusu veriler silinmektedir.
- Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki
ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca veriniz saklanır. Bu
ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir
talebinize gerek olmadan silinir.
Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız Nelerdir?
Kişisel verilerinize ilişkin olarak;
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

- KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini
isteme,
- Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep
ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Kişisel Verilere İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Kurul'un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi,
kimliğinizi doğrulayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı kopyası vs.) info@atgvantalya.com kayıtlı
elektronik posta adresimize elektronik posta veya Kundu Mahallesi Yaşar Sobutay Blv. No:422 / I
Aksu /ANTALYA adresimize posta yoluyla iletebilirsiniz.
İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuzu
reddetme hakkımızı saklı tutarız.
Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30
(otuz) gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret
sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.

© 2023, ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi. Tüm Hakları Saklıdır.